Y ‘Sws Of Life’ i Cool Cymru

Stifyn ParriCulture, Featured

Roeddwn yn digwydd cael swper efo Catherine Zeta Jones, as you do, ac mi ofynnais iddi, ar ôl gwydred neu dri o win, fydde hi’n barod i roi mwy o finlliw a chusanu darn o bapur gwyn i mi, er mwyn i ni gopïo ei gwefusau a’u defnyddio fel logo. Cytunodd hi. Cusanodd hi’r papur ac mi wnaethon ni gario ’mlaen i wledda ac yfed. Pan orffennwyd ein logo cŵl, roedd y wasg wrth eu bodd, yn enwedig o glywed mai gwefusau mwya enwog y byd oedd yr ysbrydoliaeth tu ôl i’r pout. Doedd hi ddim yn ofynnol i mi gyfadde mai colli ‘gwefusau’ Catherine wnes i, ar ôl gormod o win, a doedd neb ddim callach! O fewn ychydig, roedd llythrennau bras ar dop y papurau newydd: ‘Catherine’s pout gives Welsh Club kiss of life’, er bod y gwefusau hynny falle’n dal dan ryw fwrdd yn Soho, ac mi aeth SWS o nerth i nerth. Ar yr un pryd â thwf SWS roedd Catatonia yn sgubo’r siartiau ac roedd y don Gymreig ’ma yn dechre hawlio’r penawdau. Dyma oedd y cyfnod y ganwyd ymadrodd newydd yn y papurau i ddisgrifio’r Gymru Newydd, sef ‘Cool Cymru’. 

Yn ystod cyfnod Cool Cymru mi gafodd SWS sylw’r wasg yng Nghymru a Lloegr, a thu hwnt, gyda’r papurau mawrion yn rhuthro i gael llunie Matthew Rhys, Ioan Gruffudd, Rhys Ifans a llawer mwy, a sylw ar deledu a radio Prydeinig hefyd. Mi ymddangosodd Bryn Terfel yn un o bartïon y gymdeithas, a syfrdanu pawb wrth ganu ‘Pen-blwydd Hapus’ a’n hanthem genedlaethol ar risiau’r Groucho Club. O fewn dim, roedd ’na dros bum mil o aelodau, a finne’n cael hwyl y diawl yn trefnu partïon mwy a mwy cofiadwy bob tro. Wedi i’r stori fawr dorri am Monica Lewinsky, mi wnes i logi llong ar y Thames o’r enw HMS President gan eirio’r gwahoddiad, ‘Come and celebrate SWS’s birthday – Let’s all go down on the President!’ Trodd pawb i fyny. Mi drefnais i ddraig fawr wedi ei gwneud o rew, fel vodka luge, i groesawu pawb ar y llong – gymaint gwell na blydi Welsh cake – ac embarasio ambell un sych wrth imi dywallt y fodca i geg y ddraig, tra oedden nhwythau yn gorfod ei sugno o dwll ei thin. Am groeso Cymreig! 

 Read more stories in the book “Out with It!”, full of anecdotes of backstage drama, tantrums and embarrassment with celebs, royalty and even his poor mother. Out now.