Y ‘Sws Of Life’ i Cool Cymru

Stifyn ParriCulture, Featured

Roeddwn yn digwydd cael swper efo Catherine Zeta Jones, as you do, ac mi ofynnais iddi, ar ôl gwydred neu dri o win, fydde hi’n barod i roi mwy o finlliw a chusanu darn o bapur gwyn i mi, er mwyn i ni gopïo ei gwefusau a’u defnyddio fel logo. Cytunodd hi. Cusanodd hi’r papur ac mi wnaethon ni gario … Read More

TAMAID O ALLAN AÌ‚ FO!

Stifyn ParriCulture, Featured

Tra oeddwn yn cynhyrchu cyngerdd agoriadol Ryder Cup Wales, roedd hi’n anodd anghofio’r holl alwadau ffôn, y bribes a’r chwarae plant a gefais gan gymaint o berfformwyr o Gymru oedd isio cymryd rhan yn y digwyddiad yma yn Stadiwm y Mileniwm: rhai yn cael strops am na chawson nhw eu dewis, rhai yn bygwth peidio gweithio efo fi byth eto, … Read More